Produk Takaful Perlindungan


Pelan Takaful Keluarga adalah perlindungan bagi menyediakan bantuan kewangan atau pampasan mengikut manfaat Takaful yang diberikan kepada peserta takaful.

Pelan ini menyediakan manfaat takaful dalam bentuk bantuan kewangan jika Orang Yang Dilindungi ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami kecacatan kekal tubuh badan, sama ada disebabkan kemalangan atau penyakit. Pelan ini juga menyediakan manfaat dalam bentuk pembayaran balik kos takaful yang ditanggung oleh peserta dalam menjalani rawatan perubatan sama ada disebabkan oleh penyakit atau kemalangan.

Tempoh perlindungan takaful adalah satu tahun dan boleh diperbaharui jika tempoh takafulnya mansuh.

Produk


Menu