Kenyataan Anti-Penipuan

At Takaful Brunei, we believe in a zero tolerance to fraud. We are committed to ensure that opportunities for illegal acts are minimised. When a fraud is detected we will investigate and seek to take disciplinary and/or legal action against those who commit or assist anyone committing fraud by working closely with relevant authorities.

Disclosure of Information

In accordance to BDCB Fraud Risk Management Guidelines with reference TIU/G-4/2018/9 dated 24th December 2018, we wish to remind our customers the following:

  1. To disclose all the facts in the proposal forms fully and faithfully, otherwise the Takaful Certificates issued hereunder may be void.
  2. If any claim made under the Takaful Certificate is in anyway fraudulent or if any false declaration is made to support a claim, the Takaful Certificate shall be forfeited and Takaful Brunei shall be under no obligation to make any payment of claims.
  3. Takaful Brunei shall report any suspected or confirmed fraudulent cases to BDCB.

Perkara yang awda perlu tahu semasa berurusniaga dengan Takaful Brunei

Wakil Yang Dibenarkan

Untuk sebarang transaksi perniagaan, sila pastikan awda berurusan dengan wakil yang dibenarkan oleh Takaful Brunei dengan mengenalpasti mereka memakai tag pengenalan syarikat yang dicetak dengan nama mereka.

Borang Cadangan

Untuk menyertai pelan perlindungan Takaful kami, sila lengkapkan borang cadangan dan pastikan:

Alamat surat-menyurat, nombor telefon bimbit dan alamat e-mel adalah betul
Keterangan perlindungan yang benar dan betul untuk mengelak sebarang masalah tuntutan
Memahami dan menandatangani Deklarasi dan ‘Akad’
 Bertanya sebarang soalan kepada wakil yang dibenarkan bagi sebarang penjelasan

Dokumentasi

Setelah selesai awda berurusniaga dengan kami, sila pastikan awda menerima dokumen berikut:
Jadual Takaful memberikan maklumat terperinci dan keterangan perlindungan awda
Resit rasmi Takaful yang sah sebagai bukti pembayaran.
Sijil Takaful* (boleh dimuatturun melalui www.takafulbrunei.com.bn)

*Jika salinan asal disediakan

Hubungi Kami / Maklum Balas

Jika awda ingin menghubungi kami atau sebarang pertanyaan lanjut,
sila hubungi TBA Call Centre di 224 4000

Artikel Berita

AMBD memberi amaran mengenai Insurance Palsu, Polisi Takaful

Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) telah mendapati beberapa kes penipuan jualan Insurans Takaful dari ejen Insurans/Takaful yang tidak berdaftar kepada orang awam.

Dalam beberapa kes, mangsa penipuan mendapat tahu bahawa polisi Takaful mereka adalah palsu semasa mereka ingin membuat tuntutan daripada syarikat insurans / pengendali Takaful.

Baca lebih lanjut

(2016, November 25). AMBD warns of fake insurance, Takaful policies. Borneo Bulletin. Retrieved from http://borneobulletin.com.bn/

Kakitangan Yang Dibenarkan oleh TBA

Ejen Pihak Ketiga yang dibenarkan oleh TBA

Menu