Kelas Penerbangan


Kelas ini dianggap sebagai risiko yang sangat khusus di mana perlindungannya adalah banyak bergantung kepada pasaran khusus. Jenis Takaful ini khusus kepada risiko berkaitan Penerbangan, seperti Aviation Hull, Liabiliti Airport Owners, Pilots Loss of License dan sebagainya.

Perkara Yang Dilindungi (Kepentingan dilindungi)

Kapal Terbang
Helikopter
Lapangan Terbang
Liabiliti Pihak Ketiga
Juruterbang

Skop Perlindungan

Perlindungan ini adalah berdasarkan kepada terma dan syarat Pengunderait dan pihak Retakaful antarabangsa.

Produk


Menu