Kelas Kejuruteraan


Skim takaful yang ditawarkan oleh Takaful Brunei Am Sdn Bhd (TBA), di bawah Kelas Takaful Kejuruteraan adalah seperti berikut:
Kontraktor Semua Risiko
Mesin Jentera Semua Risiko
Kemerosotan Stok

Perkara Yang Dilindungi

Projek Pembinaan
Peralatan, loji dan mesin jentera
Barangan atau saham dalam dagangan

Perlindungan Lanjutan

Lanjutan perlindungan untuk semua Skim Takaful Kejuruteraan boleh diatur dan diberikan tertakluk kepada pengunderaitan dan kelulusan dari pihak TBA.

Produk


Menu