Kelas Liabiliti


Kelas takaful liabiliti direka untuk melindungi peserta berkenaan dengan liabiliti undang-undangn terhadapya bagi membayar pampasan atau sebarang perkara yang berkaitan dengan prosiding undang-undang. Di bawah adalah produk-produk yang ditawarkan di bawah kelas ini, iaitu:


Indemniti Profesional
Liabiliti Kemajikan
Director’s and Officer’s Liability
Liabiliti Awam
Pampasan Pekerja
Workmen’s Compensation Package
Cyber Security

Perkara yang Dilindungi

Aktiviti perniagaan para peserta
Pekerja peserta (berkenaan dengan Takaful Pampasan Pekerja)

Perlindungan Lanjutan

Perlindungan lanjutan untuk semua Skim Takaful Liabiliti boleh diatur dan diberikan tertakluk kepada pengunderaitan dan kelulusan TBA.

Produk


Menu