Kelas Kenderaan Bermotor


At present, Motor Takaful Scheme is the largest portfolio for the General Takaful Business of Takaful Brunei Am Sdn Bhd (TBA).There is two products offered under the Motor Takaful Scheme and the inventory is as follows:

I. Kenderaan Bermotor Peribadi yang terdiri daripada kereta dan motosikal individu; atau

II. Kenderaan Bermotor Komersil melindungi kenderaan-kenderaan yang digunakan secara komersil; dengan tujuan membuat keuntungan.

Skop Perlindungan

Perlindungan Komprehensif

Seksyen 1

 Pelanggaran akibat kemalangan atau kenderaan terbalik daripada kenderaan bermotor peserta sendiri
Kebakaran, letupan luaran, kebakaran sendiri, kilat atau kecurian pecah masuk rumah kediaman atau kecurian kenderaan bermotor.
Perbuatan Berniat Jahat

Seksyen 2

Mengganti rugi peserta jika peserta itu bertanggungjawab dari segi undang-undang untuk membayar berkenaan dengan:

Kematian atau kecederaan tubuh badan terhadap mana-mana pihak ketiga
Kerosakan terhadap harta benda pihak ketiga.

Perlindungan Pihak Ketiga

Perlindungan yang sama seperti Perlindungan Komprehensif Seksyen 2.

Memahami ‘Ekses’

‘Ekses’ adalah jumlah yang awda atau pemandu yang awda benarkan terpaksa menanggung sekiranya berlaku tuntutan. Pada masa ini, ianya terdapat lima jenis:

1) Ekses pemegang sijil (atau Pemandu Yang Dinamakan)
2) Ekses Pemandu Yang Dibenarkan
3) Ekses Had Wilayah
4) Ekses Kebakaran dan Kecurian
5) Ekses bagi Pemandu Muda dan Belum Berpengalaman

Contoh: 

Kos pembaikan: BND$5,000.00
Ekses yang perlu dibayar oleh pemilik: BND$500.00

Pelanggan perlu membayar Ekses BND$500.00 ke bengkel dan selebihnya ditanggung oleh TBA.

Produk


Menu