Produk Takaful Perlindungan Dan Simpanan


Pelan Takaful Keluarga adalah salah satu perlindungan bagi individu yang ingin berusaha untuk membuat persediaan untuk bencana-bencana yang mungkin menjadi miliknya sendiri. Sekiranya ada berlaku bencana, ia mungkin mengakibatkan kematian atau kecacatan yang menghalang keupayaannya untuk membantu diri mereka dan keluarga mereka. Takaful Keluarga melindungi seseorang dan merancang untuk meninggalkan jumlah wang kepada waris mereka jika dia mati atau ditakdirkan sebagai simpanan atau pembekalan dirinya semasa bersara atau lebih tua.

Rancangan Takaful Keluarga yang disediakan oleh Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd adalah untuk membolehkan para peserta mendapatkan liputan ini dengan objektif berikut:
Peserta untuk menyimpan atau menyimpan secara tetap;
Dana dilaburkan untuk keuntungan;
Memberi perlindungan dalam bentuk manfaat Takaful kepada peserta sekiranya berlaku kemalangan dan bencana;
Mengembalikan deposit dan keuntungan dan faedah Takaful yang berkenaan kepada peserta yang tidak mengalami tempoh bala bencana dan tempoh pelaburan Takaful tamat.

Produk


Menu