Mengenai Kami 

Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sdn Bhd (Takaful Brunei) terdiri daripada dua badan syarikat insuran Islam, Takaful Brunei Am Sdn Bhd (TBA) dan Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd (TBK) mengikut Perintah Takaful, 2008. Warisan Takaful Brunei mula ditubuhkan pada tahun 1994 dan mempunyai pengalaman melebihi 20 tahun dalam pengurusan Takaful dan industri insurans dan diktiraf sebagai memimpin pasaran dalam produk dan perkhidmatan inovatifnya.

Takaful menawarkan perkhidmatan kewangan yang mematuhi syariah dan holistik yang melindungi jika berlaku bencana dan juga bagi memenuhi kewajiban Islam dan moral kepada masyarakat yang melengkapi nilai-nilai Melayu Islam Beraja Brunei. Takaful Brunei merupakan pengendali Takaful yang terbesar di negara ini, menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan terhadap sektor kewangan Brunei dengan menyediakan produk dan perkhidmatan perlindungan Takaful Am atau Bukan Hayat yang ditawarkan oleh TBA dan produk kelas Perniagaan Takaful atau Hayat untuk TBK .

TBA menyediakan pelbagai perlindungan bagi aset korporat seperti bangunan, jentera, peralatan, barangan inventori, kapal, kenderaan, pekerja dan jenis aset lain yang berkaitan dengan risiko dan pendedahan yang ditakrifkan. Manakala TBK pula memberi perlindungan kepada pekerja terhadap kematian, kecacatan dan perbelanjaan perubatan. Perlindungan untuk aset peribadi dan individu juga boleh didapati, termasuk kenderaan motor persendirian, rumah dan kandungan-nya, pembiayaan, pembantu rumah, perbelanjaan pembedahan perubatan dan lain-lain. Di samping itu, TBK menyediakan pelbagai skim perlindungan dan simpanan yang melengkapi nilai budaya simpanan negara. Perancang Kewangan Islam kami yang disahkan dapat memberi nasihat kewangan untuk pendidikan kanak-kanak, perancangan persaraan, kekayaan dan perlindungan kesihatan.

Dengan kehadiran kami di pasaran sebagai jenama yang dikenali, lebih 100,000 individu dan syarikat mempercayai kami dengan keperluan Takaful mereka dan menjadi peserta Takaful Brunei. Komitmen kami untuk berkhidmat kepada pelanggan korporat dan individu dan mempunyai kepercayaan berterusan dalam Takaful Brunei memotivasi kami untuk memberikan perkhidmatan terbaik kami.

Visi

"Sebagai Kumpulan Kolektif, Kami Ingin Menjadi Penyedia Takaful Yang Pertama Di Fikiran Pelanggan. Sebagai Syarikat, Kami Ingin Menjadi Penyedia Perkhidmatan Pelengkap Berkualiti Tinggi. "

Misi

"Untuk Menyediakan Perkhidmatan Terbaik Dan Berkualiti Tinggi Untuk Menegakkan Status Takaful Brunei Am Sdn Bhd (TBA) Dan Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd (TBK) Dan Mencapai Visi Kami."

Fakta Utama 
Nama Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sdn Bhd
Pemegang Saham Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (69%)
Bank Islam Brunei Darussalam Bhd (31%)
Alamat Level 8, Dar Takaful IBB Utama Jalan Pemancha, Bandar Seri Begawan, BS8711, Negara Brunei Darussalam
Anak Syarikat Takaful Brunei Am Sdn Bhd (TBA)
Unit 9&10, Simpang 493,
Kg Beribi, Jalan Gadong, BE1118,
Negara Brunei Darussalam
Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd (TBK)
Unit 1&2, Kompleks Seri Kiulap,
Kg Kiulap Gadong, Bandar Seri Begawan,
BE1518, Negara Brunei Darussalam
Cawangan & Kounter 10 Cawangan dan Kaunter di keempat-empat daerah
Bilangan Pekerja ≈ 200 pekerja
Pengertian Takaful 

Sekumpulan peserta yang bersetuju untuk sama-sama menyumbang di dalam satu tabung bagi membantu sesama mereka yang ditimpa musibah sepertimana sistem ‘Aqilah yang dipraktikkan di zaman Rasullulah S.A.W.
Ini bertepatan dengan hadith Rasulullah S.A.W.:

Rasulullah SAW mengatakan yang bermaksud: "Dan Allah menyokong dan membantu seseorang selama dia membantu dan membantu sesama manusia" (HR. Imam Muslim)

Tujuan Takaful 

Ia adalah satu saluran yang membolehkan seseorang individu membuat inisiatif untuk memberi bantuan satu sama lain dengan berkongsi risiko dan berkongsi manfaat dan kemudahan kewangan antara peserta.

Apakah ciri-ciri Takaful? 
  • Mempunyai unsur 'IBADAH
  • Mempunyai elemen TA'AWUN (Kerjasama)
  • Mempunyai elemen TABARRU '(Derma Ikhlas)
Lembaga Pengarah 
Badan Penasihat Syariah 
Pengurusan 
Model Perniagaan 
Laporan Kewangan 

Takaful Brunei Am Sdn Bhd – Laporan Kewangan 2018

Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd – Laporan Kewangan 2018

Takaful Brunei Am Sdn Bhd – Financial Statements 2019

Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd – Financial Statements 2019

Menu